Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 23 marca 2006r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 23 marca 2006r.

wniesiono projekty uchwał w następujących sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2005

 2. przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl." polegającego na ograniczeniu liczby łóżek w Oddziale Urologicznym,

 3. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 4. przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" na zakup lampy operacyjnej dla potrzeb bloku operacyjnego,

 5. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2006,

 6. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą "Pomoc dla studenta 2005/2006" oraz przyjęcia "Regulaminu stypendiów dla studentów 2005/2006",

 7. uzgodnienia wartości 1 punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami,

 8. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami,

 9. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach,

 10. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach,

 11. zmiany uchwały Nr XXX/328/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach,

 12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubomia na realizację zadań przy drogach powiatowych,

 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. na realizację zadań na drogach powiatowych,

 14. przyznania medalu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie,

 15. przyznania medalu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego" dla p. Tomasza Sikory,

 16. zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,

 17. zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,

 18. zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok (zwiększenie o kwotę 780.000 zł),

 19. ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla ochrony p. poż. Powiatu Wodzisławskiego".

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 01
11‑01‑2011 11:52:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
11‑01‑2011 11:51:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
11‑01‑2011 11:50:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
11‑01‑2011 11:50:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
11‑01‑2011 11:49:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
11‑01‑2011 11:48:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
681KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
11‑01‑2011 11:47:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
11‑01‑2011 11:46:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
11‑01‑2011 11:45:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
11‑01‑2011 11:45:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
218KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 10:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2011 21:48:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie