Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 24 sierpnia 2006r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 24 sierpnia 2006r.

wniesiono projekty uchwał w następujących sprawach:

 

 1. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektu pod nazwą "Stypendium dla ucznia 2006/2007" oraz przyjęcia "Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich 2006/2007",

 2. wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektu pod nazwą "Stypendium dla studenta 2006/2007" oraz przyjęcia "Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007",

 3. wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

 4. zmiany uchwały Nr XXI/222/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie włączenia szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 i Technikum Nr 1w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 z zespołu placówek o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego1,

 5. przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego,

 6. nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim,

 7. utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach,

 8. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na zwiększeniu liczby łóżek w Oddziale Rehabilitacyjnym,

 9. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji pralni,

 10. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przyjęciu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów oraz przekazanie jej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" w formie dotacji na zakup aparatu Rtg o standardzie podstawowym,

 12. wyrażenia zgody na zakup aparatu Rtg o standardzie podstawowym przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

 13. zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2006, z późniejszą zmianą,

 14. udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wodzisławiu Śl. na nieruchomościach Powiatu Wodzisławskiego, opisanych w księgach wieczystych KW Nr: 528-W i KW Nr: 46703-W,

 15. poparcia uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego oraz przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w sprawie stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wodzisławskiego,

 16. zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,

 17. rozpatrzenia skargi Pana G.S. z dnia 5 czerwca 2006 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,

 18. rozpatrzenia ponownej skargi Pana G.S. z dnia 19 kwietnia 2006 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Projekty uchwał dostępne są w załącznikach.

Plik pdf Załącznik nr 01
12‑01‑2011 08:50:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
12‑01‑2011 08:49:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
12‑01‑2011 08:49:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
12‑01‑2011 08:48:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
12‑01‑2011 08:47:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
12‑01‑2011 08:46:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
12‑01‑2011 08:48:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
185KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
12‑01‑2011 08:45:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
12‑01‑2011 08:36:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
12‑01‑2011 08:34:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 10:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2016 10:36:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie