Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 26 października 2006r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 26 października 2006r.

wniesiono projekty uchwał w następujących sprawach:

 

 1. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.",

 2. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl." i "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 3. zmiany uchwały nr XXXII/346/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,

 4. zmiany warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Pana Dariusza Kalemby ustalonych uchwałą Nr XXXIX/448/2005 z dnia 27 października 2005 r.

 5. zmiany uchwały nr XXIII/246/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28.06.2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śl.,

 6. podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Tyflo Centrum CR, o.p.s.,

 7. utworzenia Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

 8. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 9. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 10. zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2006, z późniejszą zmianą,

 11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Marklowice z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika przy ul. Wiosny Ludów w Marklowicach na odcinku od ul. Bukowej do przejścia dla pieszych",

 12. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia nr 2/2006 z dnia 21.03.2006 r. w sprawie realizacji zadań przy drogach powiatowych,

 13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Wodzisław Śląski,

 14. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego,

 15. udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim na pokrycie kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem systemu bibliotecznego SOWA w internecie,

 16. zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,

 17. wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

 18. rozpatrzenia skargi Pana G.S. z dnia 20 sierpnia 2006 roku na Starostę Powiatu Wodzisławskiego,

 19. wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Gorzyce,

 20. wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Rydułtowy,

 21. przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego wobec przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 -2015".

Projekty uchwał dostępne są w załącznikach.

Plik pdf Załącznik nr 01
12‑01‑2011 09:15:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
12‑01‑2011 09:15:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
12‑01‑2011 09:14:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
610KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
12‑01‑2011 09:13:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
12‑01‑2011 09:13:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
12‑01‑2011 09:12:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
12‑01‑2011 09:12:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
12‑01‑2011 09:11:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
12‑01‑2011 09:11:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
12‑01‑2011 09:10:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 10:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2016 12:38:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie