Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2008 r.


Pod obrady XXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 27.11.2008r.

wniesione zostały projekty uchwał w następujących sprawach:

 

 1. rozpatrzenia skargi Pana E.W. z dnia 23 września 2008 r. na działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim,

 2. uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok",

 3. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2008 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" i "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 4. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" polegającego na likwidacji Pracowni Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47,

 5. powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,

 6. zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Pszowie, z siedzibą przy ulicy Traugutta 32, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta 32,

 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych,

 8. wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia z Miastem Katowice, dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego,

 9. podziału środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 10. uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,

 11. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,

 12. zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok

 13. wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

 

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach

Plik pdf Załącznik nr 01
13‑01‑2011 11:49:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
13‑01‑2011 11:49:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
13‑01‑2011 11:48:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
13‑01‑2011 11:48:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
13‑01‑2011 11:48:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
13‑01‑2011 11:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
13‑01‑2011 11:47:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
13‑01‑2011 11:46:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
13‑01‑2011 11:45:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
13‑01‑2011 11:45:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  12‑01‑2011 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2016 12:32:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie