Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2012 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada w sprawie

:

  1. zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  2. wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz na odstąpienie od przetargu,
  3. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok obrotowy 2012,
  4. zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym,
  5. uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok",
  6. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami

zał. nr 1

22‑11‑2012 11:34:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

22‑11‑2012 11:34:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

22‑11‑2012 11:33:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

22‑11‑2012 11:33:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

22‑11‑2012 11:33:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

22‑11‑2012 11:33:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑11‑2012 11:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  22‑11‑2012 11:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2012 11:37:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie