Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2014 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 stycznia 2014 roku w sprawie

:

 1. uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok,
 2. wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92 i jej likwidacji,
 3. rozwiązania Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,
 4. likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,
 5. rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1,
 6. likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1,
 7. zmiany uchwały nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok",
 8. zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 9. przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapłaty za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz podjęcia działań mających na celu zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w roku 2014,
 10. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego,
 11. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami,
 12. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXIX/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014-2024,
 13. wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik - Skowronek do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 14. wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik - Skowronek do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 15. zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok.

zał. nr 1

24‑01‑2014 09:29:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

24‑01‑2014 09:29:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

24‑01‑2014 09:28:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

24‑01‑2014 09:26:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

24‑01‑2014 09:25:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

24‑01‑2014 09:23:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

24‑01‑2014 09:22:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

24‑01‑2014 09:22:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

24‑01‑2014 09:21:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

24‑01‑2014 09:20:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑01‑2014 09:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑01‑2014 09:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2014 09:12:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie