Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 25 września 2014 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XLVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego dniu 25 września 2014 roku w sprawie

:

 1. zmiany Uchwały Nr XLII/420/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego
 2. określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym
 3. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 4. udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 5. nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach
 6. nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim
 7. nadania Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów Śląskich
 8. nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów Śląskich
 9. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami
 10. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego
 11. wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatkuw formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Gorzyce, na realizację zadania o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej w miejscowości Rogów"

zał. nr 1

19‑09‑2014 09:50:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

19‑09‑2014 09:50:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

19‑09‑2014 09:49:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

19‑09‑2014 09:49:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

19‑09‑2014 09:48:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

19‑09‑2014 09:46:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

19‑09‑2014 09:46:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

19‑09‑2014 09:45:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

19‑09‑2014 09:45:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

19‑09‑2014 09:45:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑09‑2014 09:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑09‑2014 09:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2014 09:50:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie