Projekty uchwał wniesione pod obrady IV sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2015 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady IV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 lutego 2015 roku w sprawie:
 1. rozpatrzenia wniosku o zmianę uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach - Gmina Lubomia,
 2. wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wodzisławski ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 3. wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji,
 4. wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Pszowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy R. Traugutta 32 i jej likwidacji,
 5. wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Wodzisławiu Śląskim z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 i jej likwidacji,
 6. uchylenia uchwały nr XLIV/440/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5037S położoną w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie pełnienia funkcji inwestora opracowującego dokumentację pod nazwą: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej w Mszanie",
 7. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 8. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 rokuw sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami,
 9. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026,
 10. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 11. ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej.

zał. nr 1

19‑02‑2015 14:13:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

19‑02‑2015 14:13:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

19‑02‑2015 14:13:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

19‑02‑2015 14:12:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

19‑02‑2015 14:12:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

19‑02‑2015 14:11:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

19‑02‑2015 14:11:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

19‑02‑2015 14:11:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

19‑02‑2015 14:10:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

19‑02‑2015 14:10:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑02‑2015 13:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  19‑02‑2015 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2015 14:07:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie