Numery rachunków bankowych do wpłat


Opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie, karty parkingowe, informacje o środowisku:

Numer konta 22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

 

Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Numer konta 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy ze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, inne opłaty na rzecz Skarbu Państwa:

Numer konta 30 1560 1094 0000 9250 0000 1326

 

Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty z tytułu faktur za usługi geodezyjne, odsetki od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów:

Numer konta 40 1560 1094 2125 0085 5020 0090

 

Spłaty rat pożyczek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON:

Numer konta 42 1560 1094 0000 9250 0000 1401

 

Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - dodatkowe informacje:

Numer konta 72 1560 1094 2125 0085 5020 0096

 

Opłaty za przesłanie dokumentów rejestracji pojazdów:

Numer konta 43 1560 1094 2125 0085 5020 0036

Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  14‑01‑2011 12:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  14‑01‑2011 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2022 13:19:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie