Biuro Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji


Kierownik Biura, Audytor Wewnętrzny, Inspektor Ochrony Danych: Szymon Apacki

tel. 32 4120 939


Inspektor: Mariusz Hałacz

tel. 32 4120 940


e-mail: audyt@powiatwodzislawski.pl, iod@powiatwodzislawski.pl


Adres siedziby:
ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śl. (III piętro, pokój 309)


Zadania w zakresie audytu wewnętrznego:

  1. prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu,
  2. prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie działań podjętych w celu realizacji zaleceń poaudytowych,
  3. realizacja zadań w zakresie zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego;


Zadania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji:

  1. informowanie administratora danych i innych podmiotów o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych,
  3. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO,
  4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności przetwarzania, rejestru procedur i zabezpieczeń SZBI, rejestru umów powierzenia danych, rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  5. utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu.
Informacja wytworzona przez:
Szymon Apacki
email: audyt@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 39 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  14‑01‑2011 12:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  14‑01‑2011 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2020 14:24:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie