Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego


Adres siedziby:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski

Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Gabriela Bała
tel. (32) 412 09 72
e-mail: obywatelski@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pok. 211

Z-ca Naczelnika: Katarzyna Sitko
tel. (32) 412 09 79
II piętro, pok. 208

Główny specjalista: Bożena Wiosna
tel. (32) 412 09 80
II piętro, pok. 208

Główny specjalista ds. obronnych: Daniel Wodecki
tel. (32) 412 09 73
II piętro, pok. 209

Inspektor: Dominika Steuer-Jeszka

tel. (32) 412 09 83

II piętro, pok. 209


Przejście do opisu sposobu załatwiania spraw w Wydziale Obywatelskim, Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego:

Wydział realizuje zadania z zakresu spraw obywatelskich, ochrony informacji niejawnych, powszechnego obowiązku obrony oraz zarządzania kryzysowego. Do zadań wydziału w tym zakresie należy prowadzenie spraw związanych w szczególności z:

 1. prowadzeniem Biura Rzeczy Znalezionych,
 2. organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 3. sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych oraz prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 
 4. wydawaniem kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
 5. organizowaniem i koordynowaniem działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej,
 6. organizowaniem i koordynowaniem działań związanych z realizacją zadań obronnych,
 7. organizowaniem i obsługą wyborów samorządowych oraz współpraca z organami wyborczymi,
 8. koordynowaniem działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 9. realizowaniem zadań zarządzania kryzysowego poprzez:
 • kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • realizację zadań z zakresu planowania cywilnego,
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów,
 • zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • organizację i realizację zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,

10. prowadzeniem Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego.

Do zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na 3 lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie do ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje obowiązki Naczelnika Wydziału.
 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sitko
email: katarzyna.sitko@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 79 fax: 32 412 09 42
, w dniu:  14‑01‑2011 12:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  14‑01‑2011 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2024 08:02:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie