Wydział Finansowo-Budżetowy


Naczelnik wydziału: Barbara Wajsman
barbara.wajsman@powiatwodzislawski.pl
tel. (32) 453 97 43

Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej
- Główny księgowy Starostwa Powiatowego: Sonia Szlosarek
sonia.szlosarek@powiatwodzislawski.pl
tel. (32) 453 97 42

Adres siedziby i do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: platnik@powiatwodzislawski.pl

Polityka rachunkowości i zasady wykonywania budżetu powiatu są dostępne w części Budżet, finanse i majątek powiatuWydział Finansowo-Budżetowy wykonuje zadania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., a w szczególności:

1. opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz sporządzanie informacji z wykonania budżetu,

2. sporządzanie projektów uchwał organu stanowiącego oraz wykonawczego w przedmiocie zmian w budżecie,

3. sporządzanie projektów zarządzeń Starosty Wodzisławskiego w sprawie zmian planu finansowego starostwa,

4. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

5. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych Powiatu,

6. nadzór nad realizacją budżetu Powiatu, dochodów Skarbu Państwa,

7. windykacja należności budżetu Powiatu, budżetu Państwa,

8. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych,

9. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowości w szczególności w zakresie budżetu Powiatu, planu finansowego starostwa oraz dochodów Skarbu Państwa,

10. prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej, rozliczeniowej ZUS oraz podatkowej wszystkich zatrudnionych pracowników starostwa, bez względu na podstawę zatrudnienia, na podstawie danych przekazywanych z Referatu Kadr starostwa,

11. rozliczanie umów zleceń i o dzieło, a także rozliczanie diet radnych na podstawie dokumentów przekazanych przez wydziały i komórki merytoryczne starostwa po uprzednim wprowadzeniu do bazy danych programu płacowo-kadrowego przez pracowników Referatu Organizacyjnego i Kadr starostwa,

12. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Skarbnika Powiatu.


Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Niemiec tel.:(32) 45 39 753 fax: 32 453 97 12 , w dniu:  14‑01‑2011 13:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  14‑01‑2011 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑09‑2015 11:54:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie