Wydział Geodezji


Geodeta Powiatowy - Naczelnik wydziału: Agata Kubina
e-mail: agata.kubina@powiatwodzislawski.pl
tel. (32) 453 97 75
kontakt: pok 104 - I piętro

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
I Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji
Kierownik PODGiK: Dorota Podeszwa
e-mail: dorota.podeszwa@powiatwodzislawski.pl
tel. (32) 453 97 76
kontakt: pok 101 - I piętro

Referat Katastru
II Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji
Kierownik Referatu Katastru: Ewa Wiechoczek
e-mail: geodezja@powiatwodzislawski.pl
tel.( 32) 453 97 56
kontakt: pok.106 - I piętro

OBSŁUGA KLIENTÓW WYDZIAŁU

1) Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków  - pok. 010 - parter, tel.(32) 453 97 67

2) Wydawanie map - pokój 011 - parter, tel. (32) 453 97 83

3) Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego pok. pok.011 - parter, tel. (32) 453 97 75, fax. (32) 453 97 72     

4) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - pok.006 - parter, tel.(32) 453 97 11

Adres siedziby:

ul. Mendego 3, 44-300 Wodzisław Śl.

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

UWAGA !
Składanie wniosków w formie elektronicznej jest możliwe wyłącznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej


Przejście do opisu sposobu załatwiania spraw w Wydziale Geodezji:

Sprawy geodezyjne:

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej można zrealizować za pomocą aplikacji GEO-INFO iKERG udostępnionej za pośrednictwem strony internetowej  https://sip.powiatwodzislawski.pl  W tym celu należy podpisać stosowna umowę. Szczegółowe informacje w tej sprawie – tel. 0324539776
email:
dorota.podeszwa@powiatwodzislawski.pl


Formularze wniosków są również bezpośrednio dostępne w części: Wnioski do pobrania

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie osnów szczegółowych,
 4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
 • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • rejestru cen i wartości nieruchomości
 • szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • obiektów topograficznych dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 zharmonizowanych z w/w bazami danych,

a także standardowych opracowań kartograficznych map ewidencyjnych i map


zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tworzonych na podstawie
odpowiednich zbiorów danych zawartych w w/w bazach danych.

Naczelnik Wydziału jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego i wykonuje zadania Starosty określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adrian Furgał
email: adrian.furgal@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 97 26
, w dniu:  29‑11‑2022 13:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  14‑01‑2011 14:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2022 13:17:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie