Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


Adres siedziby Wydziału:

 

ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski

e-mail: zdrowie@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Iwona Koczy
tel. 32 453 99 74
III piętro, pokój 315

Z-ca Naczelnika: Anna Zawadzka
tel. 32 412 09 65
III piętro, pokój 317

Inspektor: Ewa Śmiałek
tel. 32 453 99 71
III piętro, pokój 316Informacje o Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. tworzenie, przekształcanie, likwidacja i restrukturyzacja podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
 2. dysponowanie aktywami trwałymi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
 3. sprawowanie nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zakresie zgodności działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz w zakresie dostępności i jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi i gospodarki finansowej,
 4. współpraca z podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w zakresie działalności Rady Społecznej, udział w posiedzeniach Rady Społecznej oraz prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem i zmianami składu personalnego Rady Społecznej,
 5.  przygotowanie i prowadzenie postępowań konkursowych na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
 6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą,
 7. prowadzenie postępowań w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
 8. sporządzanie zestawień, analiz, opracowań dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą lub innych spraw pozostałych w kompetencji Wydziału,
 9. sporządzanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na podstawie raportu kierownika tego podmiotu,
 10. zatwierdzanie programu naprawczego sporządzonego przez kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
 11. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu,
 12. realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, dotyczących w szczególności współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 13. współpraca z innymi podmiotami działającymi w sferze ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji,
 14. wykonywanie innych zadań dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą oraz wynikających z przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony zdrowia,
 15. wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 16. wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Śmiałek
email: ewa.smialek@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 99 73 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  15‑01‑2011 14:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  15‑01‑2011 14:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2020 11:44:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie