Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku.


WZP.0718-9/10 Wodzisław Śląski, dnia 28 czerwca 2010r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia w 2010 roku.Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, iż do otwartego konkursu ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 11:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑02‑2011 09:24:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie