Kontrola okresowa - ZOZ w Rydułtowach


WZP.8022-57/09 kontrola okresowa przeprowadzona w okresie od 17 listopada do dnia 18 grudnia 2009 roku przez Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Panią Iwonę Koczy oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Panią Annę Zawadzką, na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr 272/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli okresowej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".

Zakres kontroli:

1) realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,

2) prawidłowość gospodarowania mieniem,

3) gospodarka finansowa,

4) wykonanie obowiązku wynikającego z zapisu art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).

Zalecenia pokontrolne Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24.02.2010r. - załącznik nr 1.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne pismo Dyrektora SPZOZ-u w Rydułtowach z dnia 1.03.2010r. - załącznik nr 2.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne pismo Dyrektora SPZOZ-u w Rydułtowach z dnia 1.03.2010r.-załącznik nr 2.

01‑02‑2011 11:31:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zalecenia pokontrolne Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24.02.2010r.-załącznik nr 1.

01‑02‑2011 11:31:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 11:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 11:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑02‑2011 09:31:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie