Informacje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności


ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. wpłaty za wydanie karty parkingowej należy dokonywać na nowy numer rachunku bankowego


GETIN NOBLE BANK 22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

 

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Wodzisławiu Śląskim

(wejście od strony dziedzińca Zespołu Szkół Technicznych, parter pokój nr 9)

ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śl.

tel. 32/ 41-20-967

-----

Przewodnicząca Zespołu: Monika Kantor

Sekretarz Zespołu: Krzysztof Jamrozik

Inspektor: Dorota Zając

Pomoc administracyjna: Daria Janosz

Pomoc administracyjna: Karolina Czyszczon

Pomoc administracyjna: Emilia Musioł

-----

Strony przyjmowane są codziennie:

od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00,

w czwartek w godzinach od 8.00 do 17.00,

w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00.

-----

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl.
od 1 listopada 2013 r. funkcjonuje w ramach Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

 

UWAGA!

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim informuje, że dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875)

Na bazie powyższej ustawy zawieszone lub nie rozpoczęte terminy wymienione w art. 15 zzr i 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw rozpoczną bieg z upływem 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

O szczególne zwrócenie uwagi przy obliczaniu terminu prosimy osoby, które zamierzają skorzystać z prawa do wniesienia odwołania.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 32 412 09 67

 

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

1) do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

2) do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej (jednak w tych krajach mogą obowiązywać odrębne przepisy dla niepełnosprawnych).

Kartę parkingową wydaje się:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

3) placówce zajmującą się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wodzisławiu Śląskim.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

1) wypełniony wniosek;

2) aktualną fotografię o wymiarach (35mm x 45mm);

3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

4) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wraz z oryginałem do wglądu);

5) dokument tożsamości (dowod osobisty) do wglądu.

 

Karta parkingowa traci ważność w następujących przypadkach:

1) po upływie terminu ważności karty;
2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;

5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.


Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby- w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty za wydanie karty parkingowej:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 2

KONTO:

GETIN BANK S.A. o/Wodzisław Śląski
22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi: 21,00 złotych

-----

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Infomacja dot. zasad występowania o ponowne ustalenie niepełnosprawności

02‑04‑2014 15:18:09

W związku z nowelizacją z dnia 23 grudnia 2009 r. rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328 z późn.zm.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jamrozik
email: krzysztof.jamrozik@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 66
, w dniu:  02‑04‑2014 15:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Podleśny
email: jolanta.podlesny@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 66 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  02‑04‑2014 15:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2020 08:58:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie