Wydział Organizacyjno-Administracyjny


Naczelnik Wydziału: Jolanta Kwiecień

e-mail: jolanta.kwiecien@powiatwodzislawski.pl

tel. (32) 453 97 30

 

Zastępca Naczelnika, Kierownik Referatu Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu: Renata Kościelak

e-mail: renata.koscielak@powiatwodzislawski.pl

tel. (32) 453 97 48

 

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu: Lucyna Marek

e-mail: lucyna.marek@powiatwodzislawski.pl

tel. (32) 453 97 13

 

Referat Gospodarczy

Kierownik Referatu: Jagoda Firut

e-mail: jagoda.firut@powiatwodzislawski.pl

tel. (32) 453 97 49Adres siedziby i do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.plWydział realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej Starostwa.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Starosty,
 2. prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,
 3. obsługa kancelaryjna Starostwa,
 4. prowadzenie obsługi sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członka Zarządu,
 5. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków i właściwym udzielaniem odpowiedzi,
 6. prowadzenie dokumentacji szkoleń doskonalących i podnoszących kwalifikacji pracowników Starostwa oraz opracowywanie rocznego planu szkoleń,
 7. organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych,
 8. prowadzenie ewidencji wyposażenia Starostwa,
 9. opracowywanie projektów planów finansowych budżetu Starostwa na dany rok budżetowy oraz sporządzanie planu zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział,
 10. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 11. administrowanie budynkami Starostwa,
 12. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną.
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Janik
email: przemyslaw.janik@powiatwodzislawski.pl tel.:324539731 fax: 324539712
, w dniu:  15‑01‑2011 15:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  15‑01‑2011 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2019 08:27:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie