Zawiadomienia o wszczęciu postępowania


Wody opadowe i roztopowe do rzeki Lesnica Kacprzyk

07‑02‑2011 12:10:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wprowadzanie ścieków bytowych do rowu

07‑02‑2011 12:09:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wprowadzanie ścieków bytowych do rowu

07‑02‑2011 12:09:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie ujęcia wód podziemnych w Marklowicach (działka nr 454/61, obręb Marklowice Dolne) oraz na pobór wody podziemnej z tego ujęcia, w wysokości średniodobowego poboru równego 13,2 m3/dobę

07‑02‑2011 12:08:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa rowu przydrożnego przy ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. poprzez jego zarurowanie na długości 11,80 m w związku z budową wjazdu na działkę nr 143/3

07‑02‑2011 12:06:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, spływających ze szczelnych podtransformatorowych mis zlokalizowanych na terenie stacji transformatorowej 110/15 kV w Rydułtowach

07‑02‑2011 12:05:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Likwidacja rowu nr 24 na długości 430 m, w związku z wydobyciem kruszywa metodą odkrywkową na obszarze górniczym Lubomia IV

07‑02‑2011 12:04:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulacja cieku zlokalizowanego w Radlinie pomiędzy ulicami: Młyńską i Wypandów oraz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach tej regulacji, na długości 282,44 m

07‑02‑2011 12:04:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo gospodarczych, na urządzeniach stanowiących przydomową oczyszczalnię ścieków, pochodzących z dwóch gospodarstw domowych, do ziemi

07‑02‑2011 12:02:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa mostu, poprzez jego poszerzenie, na cieku Gzel w km 3+000 jego biegu w ciągu ul. Głównej w Jejkowicach

07‑02‑2011 12:00:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 57 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  04‑02‑2011 15:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  04‑02‑2011 15:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2011 15:12:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie