WOŚ.6341.20.2012


Wodzisław Śl., 11 kwietnia 2012 r.
WOŚ.6341.20.2012


ZAWIADOMIENIE

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Krzysztofa i Hanny Kubica zam. w Bluszczowie, reprezentowanych przez Danutę Pieczka
z firmy "DanEko" Danuta Pieczka Doradztwo i usługi w zakresie ochrony środowiska w Olzie, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na długości 11 m pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej (ul. Oraczy) na działkę
nr 870/61, k. m. 5, obręb Kokoszyce w Wodzisławiu Śl. oraz poprzez jego pogłębienie powyżej i poniżej projektowanego zarurowania.

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity
z 2012 r., Dz. U. poz. 145).

Wszelkie wnioski i zarzuty dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. do dnia 20 kwietnia 2012 r.


Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  11‑04‑2012 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  11‑04‑2012 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2012 12:13:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie