WOŚ.6341.21.2015


Wodzisław Śl., 9 kwietnia 2015 r.

WOŚ.6341.21.2015

ZAWIADOMIENIE

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Gorzyce, reprezentowanej przez Janusza Franiczka, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowów działka nr 481, k. m. 2, obręb Gorzyczki) jednego wylotu kanalizacji deszczowej rozprowadzającego wody na powierzchni gruntu (działka nr 2294/294,
k. m. 2, obręb Goryczki) oraz dwóch studni chłonnych (działka nr 2324/291, k. m. 2, obręb Gorzycki), a także na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, spływających z terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim w gminie Gorzyce, poprzez ww. urządzenia do rowów oraz do ziemi.

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469).

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 20 kwietnia 2015 r.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  09‑04‑2015 10:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  09‑04‑2015 10:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2015 10:19:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie