WOŚ.6341.65.2015


Wodzisław Śl., 8 października 2015 r.

WOŚ.6341.65.2015

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Miasta Radlin, reprezentowanego przez Pawła Fryca, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do "Rowu Biertułtowskiego" (działka nr 4115/162, k. m. 2, obręb Biertułtowy) oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu miasta Radlin, stanowiącego drogi oraz tereny zabudowy jednorodzinnej
i tereny zielone, poprzez powyższe wyloty do "Rowu Biertułtowskiego",
a także na przebudowę przepustu na "Rowie Biertułtowskim" w ciągu
ul. Odległej w Radlinie (działki nr 4115/162, 4062/162 i 1797/161, k. m. 2, obręb Biertułtowy).

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469), a także w oparciu o art. 11d ust. 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 687 ze zm.).

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. do dnia 19 października 2015 r.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  08‑10‑2015 09:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  08‑10‑2015 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2015 09:58:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie