Wydział Oświaty


Naczelnik Wydziału: Katarzyna Zöllner - Solowska
tel. 32 453 99 66

e-mail: oswiata@powiatwodzislawski.pl

Zastępca naczelnika: Agnieszka Lepiorz
tel. 32 453 99 63

Referat Edukacji
Kierownik: Celina Machnik
tel. 32 453 99 61

Główny Specjalista: Bożena Szkatuła
tel. 32 453 99 68

Inspektor: Martyna Oślislok
tel. 32 453 99 60

Referat Ekonomiczny

Kierownik: Jarosława Pawelec
tel. 32 453 99 64

Główny specjalista: Bogumiła Durka
tel. 32 453 99 65

Referat Projektów Edukacyjnych
Kierownik: Barbara Kiermas - Langer

tel. 32 453 99 67     

Podinspektor: Kamila Bura

tel. 32 453 99 67                                                      

Pomoc administracyjna: Anna Olejniczak

tel. 32  412 09 69  

Referat Nadzoru Publicznych i Niepublicznych Jednostek Oświatowych

Kierownik: Dorota Gabrowska    

tel. 32 412 09 78 

Inspektor: Sylwia Burda   

tel. 32 412 09 50

Inspektor: Małgorzata Ludwicka

tel. 32 412 09 50

Podinspektor: Monika Wala

tel. 32 412 09 50                                                                     

Adres siedziby:
ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śl. (II piętro, pokój 203)
Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl


Do zadań Wydziału Oświaty należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
 

 1. zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych w tym  specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi a także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, poradni psychologiczno - pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. prowadzeniem ewidencji placówek i szkół niepublicznych;
 3. przekazywaniem dotacji szkołom i placówkom niepublicznym;
 4. nadzorowaniem działalności finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym;
 5. nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 6. przyznawaniem nauczycielom dodatkowej pomocy zdrowotnej;
 7. powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Wodzisławski;
 8. dokonywaniem cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa oświatowego;
 9. udziałem szkół i placówek oświatowych w programach edukacyjnych współfinansowanych z budżetu państwa i ze środków unijnych;
 10. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia secjalnego;
 11. prowadzeniem przeglądów w nadzorowanych publicznych szkołach i placówkach oświatowych;
 12. prowadzeniem kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych w zakresie udzielonej dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

 

SPRAWOZDANIA Z SESJI OŚWIATOWYCH pobierz sprawozdanie

PLATFORMA EDUKACYJNA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
426KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

02‑03‑2015 13:32:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach

02‑03‑2015 13:31:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

02‑03‑2015 13:30:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora

19‑03‑2014 12:59:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

27‑12‑2013 13:11:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Lepiorz
email: agnieszka.lepiorz@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 45 39 961 fax: (32) 453 99 60
, w dniu:  15‑01‑2011 15:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  15‑01‑2011 15:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2022 09:58:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie