Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej


Naczelnik Wydziału : Marcin Celmer
tel. 032 4539766
e-mail : aab@powiatwodzislawski.pl

I Z-ca naczelnika Kierownik I referatu - Alicja Wieczorek tel. 032 4539765
 

II Z-ca naczelnika Kierownik II referatu - Joanna Buchcik tel. 032 4539765
 

 

Pracownicy Wydziału Referat I:
Obsługa Miasta Wodzisław Śl.:
Maria Juraszek tel.032 4539779
Ewa Bartecka tel. 032 4539779
 

Obsługa Gminy Mszana:
Agnieszka Dziobkowska tel. 032 4539768

Obsługa Gminy Gorzyce:
Ewa Smołka-Koszorz tel. 032 4539764
Joanna Etmańska tel. 032 4539738

Obsługa Gminy Gorzyce i Miasta Wodzisław Śl.:
Dorota Kopacka tel. 032 4539735
                                                  

Pracownicy Wydziału Referat II:
Obsługa Miasta Rydułtowy:

Aleksandra Hołusza tel. 032 4539762

Obsługa Miasta Radlin, Gminy Lubomia i Miasta Pszów:
Bożena Syrek tel. 032 4539763
Patrycja Penkała tel. 032 4539763

Obsługa Gminy Godów i Gminy Marklowice:
Iwona Banaś-Szczepaniuk tel. 032 4539738
Monika Wróblewska tel. 032 4539764

Pomoc administracyjna:
Michaela Grzenia tel. 032 4539768

Przejście do opisu sposobu załatwiania spraw w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zgodności projektowanej inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

 2. sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,

 3. wydawaniem pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu oraz na wykonanie robót budowlanych,

 4. wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

 5. wydawaniem decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na innego inwestora,

 6. przyjmowaniem zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,

 7. przyjmowaniem zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę lub rozbiórkę,

 8. wydawaniem dzienników budowy,

 9. wydawaniem zaświadczeń w sprawach budowlanych,

 10. wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali,

 11. sporządzeniem sprawozdań dotyczących ruchu budowlanego dla potrzeb Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronie http://system.sios.pl/search

Informacja wytworzona przez:
Michaela Grzenia
email: michaela.grzenia@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 97 68 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  15‑01‑2011 15:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  15‑01‑2011 15:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2021 07:53:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie