Wydział Promocji, Kultury i Sportu


Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32 453 97 77

Naczelnik: Józef Szymaniec
e-mail: jozef.szymaniec@powiatwodzislawski.pl
tel. 32 453 99 76
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92A, III piętro, pok. 311

Inspektor: Agnieszka Lubszczyk
tel. 32 412 09 61
e-mail: sport@powiatwodzislawski.pl
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92A, III piętro, pok. 313

Inspektor: Lucyna Wojtas
tel. 32 412 09 49
e-mail: kultura@powiatwodzislawski.pl, lucyna.wojtas@powiatwodzislawski.pl
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92A, III piętro, pok. 313

Pomoc administracyjna: Romana Jaworska
tel. 32 41 20 962
e-mail: romana.jaworska@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pok. 313

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  1. Promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu poprzez inicjowanie bądź współudział w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,
  2. Udział w opracowaniu i rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych wszechstronnie ukazujących dorobek Powiatu i jego walory za pośrednictwem różnorodnych publikacji i wydawnictw oraz środków masowego przekazu,
  3. Realizowanie zakupów i dystrybucji materiałów promocyjnych Powiatu,
  4. Realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków poprzez:

a) organizację powiatowych imprez kulturalnych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie współorganizacji przedsięwzięć w zakresie kultury,

b) realizację spraw związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,

c) realizację zadań związanych z przyznaniem Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury.

5. Realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności:

a) sporządzenie i realizacja programu opieki nad zabytkami,
b) przyjmowanie zgłoszeń związanych z umieszczaniem na zabytkach nieruchomych znaków informujących o tym, iż podlegają ochronie,
c) przyjmowanie zgłoszeń związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
d) przygotowanie procedur konkursowych oraz realizacja zadań związanych z przekazaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego.
6. Realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki poprzez:
a) organizowanie powiatowych imprez z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie współorganizacji przedsięwzięć sportowych,
b) wykonywanie zadań związanych z przyznaniem Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

Informacja wytworzona przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  02‑01‑2013 14:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  02‑01‑2013 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑09‑2020 09:34:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie