Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków


Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

Opis zadania:

Dane z operatu ewidencji gruntów i budynków są wydawane w formie wypisów z rejestru gruntów, wypisów i wyrysów do celów prawnych, wypisów o niepełnej treści, informacji o przedmiocie oraz w innych postaciach.
We wniosku o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków w formie informacji o przedmiocie (np. o numerze księgi wieczystej) wnioskodawca powinien precyzyjnie określić przedmiot poprzez podanie np. nazwy obrębu i numeru działki.

Kogo dotyczy:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "Starosta wydaje wypis z operatu
ewidencyjnego zawierający dane osobowe (...) na żądanie:
1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty,
budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;
2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi,
realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek
powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;
3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu".
Dokumenty zawierające dane osobowe przygotowane przez organ na wniosek wyżej
wymienionych podmiotów mogą być odbierane wyłącznie przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną.


Wymagane dokumenty:

wniosek o udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wzór wniosku w załączeniu)


Opłaty:
Według cennika określonego rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).
Wydanie wnioskodawcy dokumentu zawierającego dane z operatu ewidencji gruntów i budynków jest uwarunkowane okazaniem dowodu wpłaty chyba, że przepisy prawne stanowią inaczej.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski można składać osobiście w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu Śl. przy ul. Mendego 3 w pokoju nr 010 na parterze lub kierować
korespondencyjnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w terminach określonych w art. 35 kpa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bożena Tylec
email: geodezja@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 97 56 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  26‑01‑2011 20:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  26‑01‑2011 20:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2021 10:47:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie