Informacje dotyczące rejestracji zwierząt


REJESTR ZWIERZĄT

Rejestr zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanej do płazów gadów, ptaków lub ssaków

(Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.

Obowiązkowi zgłoszenia podlega również zmiana danych określonych we wniosku.

Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wniosek należy złożyć staroście właściwemu ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. datę;
 2. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
 3. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
 4. liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
 5. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
 6. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
 7. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
 8. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
 9. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
 10. cel podtrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
 11. numer i datę wydania:
 • zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,
 • albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
 • albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,
 • albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu potwierdzającą legalność pochodzenia zwierzęcia.

Opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt jednego gatunku:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 26 zł, w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., przy ul. Bogumińskiej 4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

Formularze wniosków są dostępne w Wirtualnym Biurze prowadzonym w ramach BIP -u w rubryce WNIOSKI DO POBRANIA.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  01‑02‑2011 01:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑04‑2014 09:13:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie