Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (nie dot. osób fizycznych)


Podstawa prawna:
Zgłoszenie instalacji zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli Starosta w ciągu miesiąca nie wyrazi sprzeciwu - można przystąpić do eksploatacji instalacji.

Dodatkowe informacje:

Osoby fizyczne zgłaszają instalacje wójtowi, burmistrzowi, lub prezydentowi miasta.

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgłoszenie instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia winno zwierać poniższe dane:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  • wielkość i rodzaj emisji, (w oparciu o przeprowadzony dowód, np. studium lub wyniki pomiarów)
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.Informacja wytworzona przez:
Anna Wrona
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 57 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  01‑02‑2011 01:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑04‑2014 09:47:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie