Sprawy budowlane


Sprawy budowlane są załatwiane przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.


Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

Formularz wniosku jest również bezpośrednio dostępny w części: Wnioski do pobrania

Informacja o wstrzymaniu biegu terminów w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

29‑03‑2021 14:11:18

Z uwagi na trudną sytuację kadrową, na okres od 29 marca 2021 roku do 28 kwietnia, w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej wstrzymany zostaje bieg terminów. Oznacza to, że sprawy mieszkańców nadal będą załatwiane w możliwie najkrótszym terminie, jednak w przypadku przedłużenia czasu realizacji sprawy, klienci nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń związanych z wydłużonym czasem realizacji sprawy.

Na podstawie art. 15zzzzznL ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.1842 ze zm.) starosta wodzisławski zawiadamia o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, dotyczących miedzy innymi:
– postępowań w przedmiocie udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych,
– postępowań w przedmiocie zmiany lub przeniesienia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
– zgłoszeń budowy, wykonania robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
– postępowań w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali

na okres od 29 marca 2021 roku do 28 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 15zzzzznL ust. 3 i 4 przywołanej wyżej ustawy:
– czynności dokonane przez organ administracji publicznej w tym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron,
– ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michaela Grzenia
email: michaela.grzenia@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 97 68 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  17‑01‑2011 15:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  17‑01‑2011 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2021 14:17:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie