Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej


Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, handlowe i inne : podstawa prawna : ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm. ).

Do podania ( bez opłaty skarbowej ) o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należy dołączyć:

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub kserokopię decyzji o warunkach zabudowy opatrzoną klauzulą ostateczności przez urząd gminy lub miasta

- 1 egz. mapy zasadniczej

- 1 egz. szkicu orientacyjnego

- projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu do wyłączenia opracowanym przez projektanta

- aktualny odpis księgi wieczystej lub kserokopia aktu notarialnego

O wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod budownictwo inne niż mieszkaniowe wiąże się z naliczaniem opłat z tego tytułu. Wysokość opłaty zależy od powierzchni gruntu przeznaczonego do wyłączenia, od rodzaju użytku i klasy gruntu ( od I do III ).

Jeżeli celem wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej jest budowa budynku mieszkalnego na gruncie klasy od I do III, a powierzchnia zaprojektowana do takiego wyłączenia nie przekracza 500 m2 inwestor jest zwolniony z opłat.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod budownictwo inne niż mieszkaniowe wiąże się z naliczeniem opłat z tego tytułu. Wysokość opłaty zależy od powierzchni gruntu przeznaczonego do wyłączenia, od rodzaju użytku i klasy gruntu ( od I do III ).

Opłaty z tytułu wyłączenia dzielą się na opłatę jednorazową, którą uiszcza się do 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna oraz opłaty rocznej, którą uiszcza się raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca przez okres 10 lat.

Przy wyłączeniu gruntów klas od IV do VI zaliczonych zgodnie z mapą glebowo-rolniczą do gleb pochodzenia mineralnego nie ponosi się opłat a postępowanie zostaje umorzone.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  26‑01‑2011 21:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  26‑01‑2011 21:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2011 21:47:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie