Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej


Informacje dla wnioskodawców

  • Uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji wymagane jest wyłącznie dla użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i mineralnego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego zaliczonych do klas IV, IVa, IVb, V i VI, a także wymienione w art. 2 ust.1 pkt 2 – 10 ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych. Natomiast wyłączanie z produkcji rolniczej gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych dla klas IV, IVa, IVb, V i VI nie wymaga uzyskania powyższego zezwolenia.
  • Projektowana powierzchnia wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, powinna stanowić jeden, zwarty kontur, określający prosty kształt wyłączenia.
  • W granicach działki geodezyjnej wyłączeniu z produkcji rolniczej nie podlega jedynie teren, który pozostanie w dotychczasowym sposobie użytkowania. Ponadto podczas wykonywania prac budowlanych na terenie nie objętym decyzją zezwalającą na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej nie może zostać naruszona warstwa humusu.
  • Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać adnotację z informacją, iż przedmiotowy projekt jest tożsamy z projektem zagospodarowania terenu złożonym w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.
  • W przypadku działania strony przez pełnomocnika do wniosku, należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zuzanna Libowska
email: zuzanna.libowska@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  26‑01‑2011 21:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  26‑01‑2011 21:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 10:35:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie