Usuwanie pojazdów z dróg


Usuwanie pojazdów z dróg

Drogi kierowco

Jeżeli Twój pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych!

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach:

 
  • pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków osi określonych w przepisach ruchu drogowego;
  • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych;
  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
  • kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie

Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu wodzisławskiego znajduje się w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 47. Prowadzi go Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92a . Telefon 32 41 20 900

 

Za usunięcie i przechowywanie pojazdu pobierane sa opłaty w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Wodzisławskiego:

 

Opłata za usunięcie pojazdu:

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty


rower lub motorower

 144 zł


motocykl

 281 zł


pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

 492 zł


pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t do 7,5 t

 757 zł


pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16,0 t

1069 zł


pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.
16,0 t

1576 zł


pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1917 zł

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego   144 zł

W przypadku usunięcia pojazdu bez użycia specjalistycznego sprzętu (poruszającego się za pomocą własnej jednostki napędowej) opłata wynosi 50% stawki wymienionej powyżej.

W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu wysokość kosztów wynosi:
- 50% opłaty wymienionej, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,
- 75% opłaty wymienionej, gdy rozpoczęto załadunek pojazdu.

 

Opłata za każdą dobę przechowywania pojazdu

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty


rower lub motorower

 19,51 zł


motocykl

 26,20 zł


pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

 33,12 zł


pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.
3,5 t do 7,5 t

 57,43 zł


pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.
7,5 t do 16,0 t

 81,46 zł


pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.
16,0 t

111,35 zł


pojazd przewożący materiały niebezpieczne

240,00 zł

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 19,51 zł

 

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: 72 1560 1094 2125 0085 5020 0096.

Opłaty musi wnieść właściciel pojazdu lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

 

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji o jego usunięciu z drogi, podmiot prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który z kolei występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Starosta jest obowiązany do wykonania orzeczenia sądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przepis art. 130a ust. 10h, który jednoznacznie wskazuje, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

Postępowanie może trwać wiele miesięcy. Przez cały ten czas rosną koszty przechowywania. Aby tego uniknąć, warto najszybciej jak to jest możliwe odebrać pojazd.

Pamiętaj!

Jeżeli chcesz się pozbyć pojazdu, którego nie możesz sprzedać, nie porzucaj go. Zawsze możesz go oddać do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu pojazdów. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie przyjadą do Ciebie, zabiorą pojazd i wystawią dokumenty umożliwiające wyrejestrowanie auta w wydziale komunikacji. W ten sposób zyskujesz możliwość pozbycia się pojazdu bez ponoszenia kosztów oraz możliwość uregulowania problemów z zakładem ubezpieczeniowym.

Rejestr przedsiębiorców można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Majoch-Choroba tel.:(32) 412 09 04 fax: 32 453 97 12 , w dniu:  23‑02‑2012 10:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  23‑02‑2012 10:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2023 11:03:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie