Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia


Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego o opracowaniu projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego”

22‑02‑2021 09:16:16

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 ze zmianami) Starosta Wodzisławski informuje o opracowaniu projektu aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego i zaprasza do składania opinii dotyczących tego projektu.

Miejsce wyłożenia planu:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Komunikacji i Transportu
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Pszowska 92a

sala nr 05

oraz w wersji elektronicznej na: www.powiatwodzislawski.pl i www.bip.powiatwodzislawski.pl

Termin, forma i miejsce składania opinii:

Opinie można zgłaszać w terminie od 22 lutego do 22 marca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: plantransportowy@powiatwodzislawski.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

STAROSTA

 

mgr Leszek Bizoń

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

17‑02‑2021 11:46:59

 

1. Nazwa i adres organizatora

Powiat Wodzisławski ul. Bogumińska 2 44-300 Wodzisław Śląski

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)
nr 1107/70.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym

Sieć komunikacyjna, na której będą wykonywane przewozy

Sieć komunikacyjna na obszarze powiatu wodzisławskiego oraz obszar powiatu raciborskiego i miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z zawartymi porozumieniami.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

Przewidywana data zawarcia umowy na świadczenie usługi opisanej
w niniejszym ogłoszeniu nastąpi od 1 września 2021 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w powiatowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gorzyczkach

11‑02‑2021 15:12:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrębów Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrzyszów jednostki ewidencyjnej Godów

11‑02‑2021 13:10:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO o ponownym przystapieniu do rozpatrzenia sprawy ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej działką nr 2298/98 o pow. 0,0135 ha, powstałej z podziału parceli nr 2155/98, położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, karta mapy 9.

21‑01‑2021 13:10:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO o ponownym przystąpieniu do rozpatrzenia sprawy ustalenia wysokości odszkodowania za utracone prawo użytkowania wieczystego, tj.: 1/2 część z udziału 5021/1038768 przysługującego po zmarłym Józefie Nowak, 1/2 część z udziału 4030/1038768 przysługującego po zmarłym Stefanie Kabut, do nieruchomości, oznaczonej działką nr 2298/98 o pow. 0,0135 ha, powstałej z podziału parceli nr 2155/98, położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, karta mapy 9.

21‑01‑2021 12:42:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego Nr WAB.6740.1.0002.2020 z dnia 4 stycznia 2021 r. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach”

08‑01‑2021 13:22:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o przetargu ustnym na dzierżawę powierzchni użytkowych oraz powierzchni ogrodzeń i budynków, a także powierzchni gruntu

30‑12‑2020 13:07:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

23‑12‑2020 08:30:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO Nr WAB.6740.1.0004.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. o postępowaniu amdinistracyjnym w sparwie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inewstycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej ul Czarnieckiego nr 5020, działki nr 1684/28, 1606/23, 1686/28, 1688/28, 1608/23, 1690/28, 1610/23, 1692/28, 1694/28, 1696/28, 1698/28, 1700/28, 1612/23, 1702/28, 1704/28, 1614/23, 1616/23, 1706/28, 1618/23, 1620/23, 1622/23, 1624/23, 1708/28, 1383/24, 1626/25, 1710/35, 1628/23, 1630/23, 1712/35, 1632/22, 1714/35, 1634/23, 1716/35, 1636/23, 1718/35, 1638/23, 1720/35, 1640/23, 1642/23, 1722/35, 1644/23, 1383/24, 1724/35, 1726/35, 1646/23, 1648/23, 1728/35, 1650/23 i innych"

21‑12‑2020 08:30:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 1062 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 107
Informacja wytworzona przez:
Marcin Celmer , w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2021 09:22:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie