Prowadzone rejestry i ewidencje


Rejestry prowadzone w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu:
 1. Rejestr uchwał Rady Powiatu
 2. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
 3. Rejestr interpelacji i zapytań radnych
 4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 5. Rejestr petycji

Rejestry prowadzone przez Sekretarza Powiatu:
 1. Rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów

Rejestry prowadzone w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 3. Rejestr wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
 4. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ewidencje prowadzone w Wydziale Geodezji:
 1. Ewidencja gruntów i budynków Powiatu Wodzisławskiego

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Komunikacji i Transportu:
 1. Rejestr działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 2. Rejestr działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 3. Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 4. Ewidencja instruktorów.
 5. Ewidencja zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu.
 6. Ewidencja zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu.

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Obywatelskim, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego:
 1. Rejestr wydanych kart wędkarskich
 2. Rejestr sprzętu pływającego
 3. Ewidencja stowarzyszeń zarejestrowanych posiadających osobowość prawną
 4. Ewidencja związków stowarzyszeń
 5. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 6. Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 7. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Rejestry prowadzone w Wydziale Ochrony Środowiska:
 1. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
 2. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym:
 1. Centralny rejestr skarg i wniosków
 2. Rejestr zarządzeń Starosty Powiatu Wodzisławskiego
 3. Rejestr zamówień publicznych
 4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 5. Rejestry kancelaryjne - wersja elektroniczna
 6. Rejestr pracowników zatrudnionych w Starostwie - ewidencja osobowa pracowników
 7. Ewidencja pracowników przyjmowanych i zwalnianych
 8. Ewidencja czasu pracy pracowników
 9. Ewidencja wyjść w godzinach pracy w celach służbowych
 10. Ewidencja delegacji służbowych
 11. Ewidencja przedmiotów w użytkowaniu
 12. Ewidencja udostępniania akt z archiwum zakładowego
 13. Wykaz spisów zdawczo - odbiorczych komórek przekazujących akta do archiwum zakładowego
 14. Ewidencja pieczęci służbowych i stempli

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Oświaty:
 1. Ewidencja szkół niepublicznych.
 2. Ewidencja pieczęci służbowych i stempli (dla szkół)
 3. Rejestr zaświadczeń odbytych komisji na stopień nauczyciela mianowanego.

Rejestry prowadzone w Biurze Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji:
 1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 2. Rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu innego administratora
 3. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 4. Rejestr procedur i zabezpieczeń Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 5. Rejestr incydentów bezpieczeństwa

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  11‑01‑2011 09:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2018 15:00:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie