Wnioski do Wydziału Komunikacji


Sprawy związane z rejestracją pojazdu

03‑01‑2018 12:43:15
Dokumenty:
Plik pdf wniosek o zarejestrowanie pojazdu.pdf
15‑01‑2020 11:19:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
421KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zawiadomienie o sprzedaży (zbyciu) pojazdu.pdf
14‑05‑2020 11:49:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
311KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o nabyciu pojazdu.pdf
13‑03‑2020 12:55:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
510KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wyrejestrowanie (demontaż, wywóz za granice, kradzież) pojazdu.pdf
18‑05‑2020 09:13:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
366KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli.pdf
18‑05‑2020 14:17:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
308KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
06‑05‑2020 12:58:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
311KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o zwrot dokumentów po czasowym wycofaniu.pdf
20‑04‑2021 12:22:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
413KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wymiana dowodu rejestracyjnego.pdf
11‑12‑2019 13:03:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu.pdf
11‑12‑2019 13:12:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu.pdf
18‑05‑2020 10:58:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
319KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o warunkowej rejestracji bez akcyzy.pdf
03‑01‑2018 13:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o działalniu za zgodą współwłaścicieli.pdf
03‑01‑2018 13:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie składanego pod odpowiedzialnością karną.pdf
03‑01‑2018 13:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf pełnomocnictwo.pdf
26‑09‑2019 13:45:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.pdf
11‑12‑2019 13:00:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
430KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami

05‑01‑2018 07:50:04
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy.pdf
05‑01‑2018 07:54:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf pełnomocnictwa do dobioru prawa jazdy.pdf
05‑01‑2018 07:54:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyrażenie zgody na szkolenie i wydanie prawa jazdy dla osoby niepełnoletniej.pdf
05‑01‑2018 07:54:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.pdf
05‑01‑2018 07:54:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawy związane z wykonywaniem transportu drogowego

05‑01‑2018 08:17:19
Dokumenty:
Plik pdf Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
27‑05‑2020 09:35:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
337KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
05‑01‑2018 08:48:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.pdf
27‑05‑2020 09:57:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
394KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie licencji na przewóz osób pojazdami do 9 osób.pdf
27‑05‑2020 14:57:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zmiany w licencji na krajowy transport drogowy.pdf
29‑01‑2020 11:20:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
318KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf
27‑05‑2020 14:55:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zmiany w zaświadczeniu na przewozy drogowe.pdf
08‑01‑2020 07:59:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
316KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie o niekaralności - załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia.pdf
05‑01‑2018 08:48:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie o niekaralności - załącznik do wniosku o wydanie licencji.pdf
05‑01‑2018 08:59:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie osoby zarządzającej transportem - załącznik do wniosku o wydania zezwolenia.pdf
23‑07‑2021 11:12:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie osoby zarządzającej transportem - załącznik do wniosku o wydanie licencji na pośrednictwo.pdf
27‑01‑2020 12:07:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.pdf
05‑01‑2018 08:59:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.pdf
05‑01‑2018 08:59:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz pojazdów.pdf
22‑07‑2019 08:12:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II.pdf
16‑03‑2021 07:27:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
387KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I.pdf
16‑03‑2021 07:27:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie licencji na przewóz osób pojazdami do 9 osób_726157.pdf
27‑05‑2020 14:54:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawy związane z prowadzeniem OSK i instruktorami

01‑03‑2018 08:20:01
Dokumenty:
Plik pdf Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.pdf
01‑03‑2018 08:33:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wpis do ewidencji instruktorów.pdf
26‑07‑2019 08:03:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
300KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedłużenie lub wymiana legitymacji instruktora.pdf
01‑03‑2018 08:33:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu wartszatów dla instruktora.pdf
01‑03‑2018 08:33:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przekazanie przez instruktora informacji o nr ośrodka w którym prowadzi szkolenie.pdf
01‑03‑2018 08:33:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wydanie odpisu z akt
27‑08‑2013 12:54:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Paweł Iżyk tel.:32 4120913 , w dniu:  11‑01‑2011 09:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2021 08:51:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie