Wnioski do Wydziału Komunikacji


Sprawy związane z rejestracją pojazdu

03‑01‑2018 12:43:15
Dokumenty:
Plik pdf wniosek o zarejestrowanie pojazdu.pdf
14‑03‑2022 14:31:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zawiadomienie o sprzedaży (zbyciu) pojazdu.pdf
11‑03‑2022 10:04:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o nabyciu pojazdu.pdf
11‑03‑2022 09:12:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wyrejestrowanie (demontaż, wywóz za granice, kradzież) pojazdu.pdf
11‑03‑2022 08:15:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.pdf
21‑02‑2022 12:50:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wymiana dowodu rejestracyjnego.pdf
21‑02‑2022 12:51:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
11‑03‑2022 07:47:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o zwrot dokumentów po czasowym wycofaniu.pdf
26‑11‑2021 08:18:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli.pdf
18‑05‑2020 14:17:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
308KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu.pdf
21‑02‑2022 12:52:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu.pdf
09‑02‑2022 11:58:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o warunkowej rejestracji bez akcyzy.pdf
03‑01‑2018 13:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o działalniu za zgodą współwłaścicieli.pdf
03‑01‑2018 13:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie składanego pod odpowiedzialnością karną.pdf
03‑01‑2018 13:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf pełnomocnictwo.pdf
17‑12‑2021 08:58:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami

05‑01‑2018 07:50:04
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy.pdf
03‑02‑2022 16:19:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy.pdf
17‑12‑2021 08:59:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyrażenie zgody na szkolenie i wydanie prawa jazdy dla osoby niepełnoletniej.pdf
05‑01‑2018 07:54:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.pdf
02‑02‑2022 11:00:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy (dla osób nieposiadających polskiego prawa jazdy) .pdf
13‑07‑2022 08:25:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
443KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawy związane z wykonywaniem transportu drogowego

05‑01‑2018 08:17:19
Dokumenty:
Plik pdf Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
27‑03‑2024 08:00:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.pdf
15‑11‑2021 15:15:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
506KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie licencji na przewóz osób pojazdami do 9 osób.pdf
06‑07‑2023 12:06:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf
01‑03‑2022 09:28:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
24‑11‑2021 11:04:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zmiany w licencji na krajowy transport drogowy.pdf
27‑05‑2022 10:03:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zmiany w zaświadczeniu na przewozy drogowe.pdf
02‑02‑2022 11:01:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie przedsiębiorcy - załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia.pdf
28‑08‑2023 14:50:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie osoby zarządzającej transportem - załącznik do wniosku o wydania zezwolenia.pdf
22‑02‑2022 13:02:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej załącznik do wniosku o wydania zezwolenia.pdf
05‑01‑2023 15:15:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie o niekaralności - załącznik do wniosku o wydanie licencji.pdf
29‑09‑2023 09:44:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie osoby zarządzającej transportem - załącznik do wniosku o wydanie licencji na pośrednictwo.pdf
27‑01‑2020 12:07:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.pdf
05‑01‑2018 08:59:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz pojazdów - załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia.pdf
01‑03‑2022 10:59:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz pojazdów - załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia i licencji.pdf
22‑07‑2019 08:12:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II.pdf
21‑12‑2022 08:29:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
141KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I.pdf
09‑11‑2021 08:28:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
476KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób.pdf
27‑12‑2023 11:57:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawy związane z prowadzeniem OSK i instruktorami

01‑03‑2018 08:20:01
Dokumenty:
Plik pdf Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.pdf
01‑03‑2018 08:33:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wpis do ewidencji instruktorów.pdf
06‑10‑2023 12:44:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedłużenie lub wymiana legitymacji instruktora.pdf
03‑02‑2022 15:32:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu wartszatów dla instruktora.pdf
06‑10‑2023 11:42:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przekazanie przez instruktora informacji o nr ośrodka w którym prowadzi szkolenie.pdf
06‑10‑2023 11:09:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

30‑01‑2011 15:01:00
Dokumenty:
Plik pdf wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.pdf
11‑12‑2019 13:14:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu.pdf
14‑02‑2023 14:50:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wydanie odpisu z akt
27‑08‑2013 12:54:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Paweł Iżyk
email: pawel.izyk@powiatwodzislawski.pl tel.:32 4120913
, w dniu:  11‑01‑2011 09:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2024 08:02:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie