Podział Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym


Starosta, pismem z dnia 18 lutego 2010 r., WOZ.0020-4/2010, zwrócił się do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o dokonanie analizy podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze. W Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej dokonano analizy z uwzględnieniem podziału wynikającego z uchwały nr XLII/448/2002 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic a także liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 59, poz. 2002) i liczby mieszkańców w dniu 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) okręgiem wyborczym, w wyborach do rady powiatu, jest jedna gmina. W każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych (art. 133 ust. 1 Ordynacji...). W powiecie wodzisławskim, cztery gminy mogą być okręgami: m. Radlin (3 radnych), m. Rydułtowy (4 radnych), m. Wodzisław Śląski (8 radnych), gm. Gorzyce (3 radnych). Łączenia z inną gminą wymaga: m. Pszów (2 radnych), gm. Godów (2 radnych), gm. Lubomia (2 radnych), gm. Marklowice (1 radny), gm. Mszana (2 radnych). Łączeniem nie może być objęte m. Wodzisław Śląski, gdyż w celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie gmin tylko w tym przypadku, jeżeli liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 5 (art. 135 ust. 3 Ordynacji...). Dotychczasowe połączenie: m. Pszów i gm. Lubomia (okręg wyborczy nr 1 - wybieranych 4 radnych), gm. Godów i gm. Marklowice oraz gm. Mszana (okręg wyborczy nr 5 - wybieranych 4 radnych), ustalone cytowaną wcześniej uchwałą z dnia 28 czerwca 2002 r., nie narusza zasad określonych w Ordynacji. Podzielenie liczby mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., w poszczególnych okręgach wyborczych - wynikających z uchwały z dnia 28 czerwca 2002 r., przez jednolitą normę przedstawicielstwa w powiecie wodzisławskim pozwala ustalić liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych stosownie do poniższego zestawienia:

Numer okręgu

Granice okręgu - całe obszary gmin

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1

Pszów, Lubomia

4

2

Radlin

3

3

Rydułtowy

4

4

Wodzisław Śląski

8

5

Godów, Marklowice, Mszana

4

6

Gorzyce

3

W tej sytuacji liczba wybieranych radnych jest mniejsza o 1 radnego, w zderzeniu z uchwałą z dnia 28 czerwca 2002 r.

Jeżeli ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym większe od 1/2, jakie wynikną z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej i uzyskana liczba mandatów jest mniejsza od liczby radnych wybieranych do rady powiatu, to dodatkowy mandat przydziela się temu okręgowi wyborczemu, w którym norma przedstawicielstwa jest największa (art. 136 ust. 1 pkt 2 Ordynacji...).

Norma przedstawicielstwa (okręgowa) jest największa w okręgu wyborczym nr 6, obejmującym gm. Gorzyce (6690,0000). Stąd dodatkowy mandat przydziela się dla gm. Gorzyce.

Oznacza to, że po korekcie i dostosowaniu wstępnie obliczonej liczby mandatów w okręgach (po zastosowaniu zaokrągleń ułamków mandatów) do liczby radnych wybieranych do danej rady, przy pomocniczym wykorzystaniu okręgowych norm przedstawicielstwa, podział mandatów w powiecie wodzisławskim jest następujący:

Numer okręgu

Granice okręgu - całe obszary gmin

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1

Pszów, Lubomia

4

2

Radlin

3

3

Rydułtowy

4

4

Wodzisław Śląski

8

5

Godów, Marklowice, Mszana

4

6

Gorzyce

4

Porównanie wyników analizy podziału mandatów w okręgach z uregulowaniami wynikającymi z uchwały z dnia 28 czerwca 2002 r. prowadzi do konieczności dokonania zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze, na podstawie art. 138 Ordynacji, wskutek zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Zmiany polegają na:

  • zmniejszeniu liczby wybieranych radnych z 9 do 8 w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym m. Wodzisław Śląski,
  • zwiększeniu liczby wybieranych radnych z 3 do 4 w okręgu wyborczym nr 6 dotyczącym gm. Gorzyce.


Uchwała Nr XLIV/486 /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 marca 2010 roku

29‑01‑2011 14:48:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  28‑01‑2011 23:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  28‑01‑2011 23:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2014 09:33:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie