pozwolenie zintegrowane dla ubojni drobiu w Radlinie


Wodzisław Śl., 5 listopada 2015 r.

WOŚ.6222.12.2014

 

ZAWIADOMIENIE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 r.,
Dz. U. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 1232 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, iż na wniosek firmy Twist Sp. o.o. w Rybniku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji uboju drobiu zlokalizowanej przy ul. Nowej 16 w Radlinie.

Wobec powyższego istnieje możliwość zapoznania się ze złożonym wnioskiem
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Pszowskiej 92a (pokój nr 302) w dniach od 9 listopada 2015 r. do 29 listopada
2015 r. w godzinach 800 - 1500
.

Jednocześnie Starosta Wodzisławski zawiadamia, że istnieje możliwość składania uwag
i wniosków w powyższej sprawie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Wodzisławski.

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  05‑11‑2015 15:13:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  05‑11‑2015 15:13:20
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2015 15:16:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie