WOŚ.6341.77.2015


Wodzisław Śl., 18 listopada 2015 r.

WOŚ.6341.77.2015

 

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Godów, reprezentowanej przez Janusza Franiczka, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na odcinku 16 m (działka
nr 1480/112, k. m. 1, obręb Skrbeńsko), wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu (na odcinku zarurowanym i otwartym – działki nr: 1480/112 i 1483/107, k. m. 1, obręb Skrbeńsko), a także na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni projektowanej drogi (połączenie ul. Szkolnej
i ul. Zielonej) oraz zlewni jej towarzyszącej w Skrbeńsku, poprzez powyższe wyloty do rowu.

 

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

 

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 27 listopada 2015 r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  18‑11‑2015 09:19:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  18‑11‑2015 09:19:07
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2015 09:20:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie