Projekty uchwał wniesione pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2015 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 18 grudnia 2015 roku w sprawie:

1. zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,

2. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

3. zmiany Uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach,

4. zmiany Uchwały Nr XLVII/457/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim, 

5. zmiany Uchwały nr XII/133/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”,

6. wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wodzisławski projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Miastem Jastrzębie Zdrój oraz Miastem Żory,

7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

8. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz  z załącznikami,

9. ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

10. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2015 rok,

11. wyboru Pana Witolda Kacały do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

12. wyboru Pana Witolda Kacały do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,

13. wskazania nowego terminu rozpatrzenia ponownej skargi Związków Zawodowych oraz przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,

14. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2016-2026,

15. budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z  załącznikami.

 

 

Plik pdf zał. nr 1
11‑12‑2015 12:43:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
11‑12‑2015 12:43:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
764KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
11‑12‑2015 12:42:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
11‑12‑2015 12:41:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
11‑12‑2015 12:41:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
11‑12‑2015 12:40:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
11‑12‑2015 12:39:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
11‑12‑2015 12:39:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
926KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
11‑12‑2015 12:38:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
998KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
11‑12‑2015 12:38:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
713KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek , w dniu:  11‑12‑2015 12:13:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  11‑12‑2015 12:13:28
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2015 12:44:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie