WOŚ.6341.93.2015


Wodzisław Śl., 29 stycznia 2016 r.

WOŚ.6341.93.2015

 

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Miasta Pszowa, reprezentowanego przez Marię Kołodziejską, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu (działka nr 205/3, k. m. 5, obręb Krzyżkowice w Pszowie) oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, spływających z części nawierzchni ul. Kolberga (drogi wojewódzkiej) i projektowanej ulicy bocznej do ul. Kolberga (drogi gminnej) oraz terenów przyległych do dróg, poprzez powyższy wylot do rowu.

 

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy
o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 2295).

 

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 8 lutego 2016 r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  29‑01‑2016 08:36:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  29‑01‑2016 08:36:42
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2016 08:37:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie