WOŚ.6341.3.1.2016


Wodzisław Śl., 9 lutego 2016 r.

WOŚ.6341.3.1.2016

 

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy Gross Sp. z o.o. w Rybniku, reprezentowanej przez Danutę Pieczkę, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych, tj.:

  1. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce nr 203, k. m. 4, obręb Turzyczka w Wodzisławiu Śl., wprowadzającego do rowu wody opadowe i roztopowe spływające
    z połaci dachowych;
  2. drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce nr 512/129, k. m. 4, obręb Turzyczka w Wodzisławiu Śl., wprowadzającego do ziemi zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe spływające z terenu utwardzonego przy hali usługowej, hali  magazynowo usługowej oraz budynku socjalno-biurowym;

zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 39 w Wodzisławiu Śl.

 

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 64a ust. 1 oraz
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. do dnia 19 lutego 2016 r.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  09‑02‑2016 13:46:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  09‑02‑2016 13:46:16
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2016 13:47:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie