WOŚ.6341.7.2016


Wodzisław Śl., 10 lutego 2016 r.

WOŚ.6341.7.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Lubomia, reprezentowanej przez Krystynę Sołoduchę, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację wylotu kanalizacji deszczowej do potoku Lubomka (działka nr 1316/151,
k. m. 1, obręb Lubomia) oraz na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Lubomka w km 4+837 jego biegu (działki
nr: 1733/137 i 1737/272, k. m. 1, obręb Lubomia), a także na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, spływających
z nawierzchni ul. Nepomucena w Lubomi oraz terenów przylegających do drogi, poprzez powyższe wyloty do potoku Lubomka.

 

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

 

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 22 lutego 2016 r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  10‑02‑2016 12:36:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  10‑02‑2016 12:36:53
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2016 12:37:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie