WOŚ.6341.8.2016


Wodzisław Śl., 12 lutego 2016 r.

WOŚ.6341.8.2016

 

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Aldony i Piotra Bielaczek
zam. w Wodzisławiu Śl. zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: dwóch stawów rybnych wraz
    z urządzeniami towarzyszącymi (działka nr 1809/113, k. m. 3, obręb Zawada) w Wodzisławiu Śl., zastawki na rowie służącej do podniesienia zwierciadła wody w rowie w celu umożliwienia jej poboru do
    ww. stawów wraz z urządzeniami służącymi do jej poboru (działka
    nr 433/111, k. m. 3, obręb Zawada) oraz dwóch wylotów z mnichów do cieku Zawadka (działka nr 1309/113, k. m. 3, obręb Zawada);
  2. szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody z rowu celem zasilania powyższych stawów rybnych oraz na odprowadzanie wody
    z tych stawów do cieku Zawadka za pomocą dwóch wylotów.

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 22 lutego 2016 r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  12‑02‑2016 11:19:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  12‑02‑2016 11:19:58
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2016 11:21:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie