WOŚ.6341.34.2016


Wodzisław Śl., 8 czerwca 2016 r.

WOŚ.6341.34.2016

 

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach, Oddział KWK Marcel, reprezentowanej przez Małgorzatę Szafron-Szendzielorz, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Kucharzówka w km 3+173 jego biegu (działka nr 875/122, k. m. 6, obręb Marklowice Górne) oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni utwardzonych wokół projektowanej hali oraz dachu tej hali w ramach zadania p.n.: „Budowa instalacji odzysku odpadów i lokowania spoiw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie przepompowni wód „Dolina Wilczka” w Marklowicach”.

 

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

 

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 20 czerwca 2016 r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  08‑06‑2016 10:53:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  08‑06‑2016 10:53:20
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2016 10:54:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie