WOŚ.6341.39.2016


Wodzisław Śl., 4 lipca 2016 r.

WOŚ.6341.39.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Gorzyce, reprezentowanej przez Danutę Pieczkę, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację wylotu ścieków komunalnych wraz z umocnieniem do cieku Łęgoń III zlokalizowanego w km 0+390 jego biegu (granica działek nr: 363/32
i 365/32, k. m. 5, obręb Bełsznica) oraz na kształtowanie koryta cieku
Łęgoń III na długości 15 m w obrębie powyższego wylotu, tj. od km 0+378,5 do km 0+393,5 biegu cieku polegające na poszerzeniu koryta cieku oraz wyprofilowaniu jego skarp (działki nr: 360/32, 361/32, 362/32, 363/32
i 365/32, k. m. 5, obręb Bełsznica).

 

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

 

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 14 lipca 2016 r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  04‑07‑2016 08:50:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  04‑07‑2016 08:50:12
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2016 08:50:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie