WOŚ.6341.45.2016


Wodzisław Śl., 28 lipca 2016 r.

WOŚ.6341.45.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE

 

Starosta Wodzisławski zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Miasta Radlina, reprezentowanego przez Remigiusza Macheja, zostało wszczęte administracyjne postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Niedobczyckiego (działka
nr 3237/255, k. m. 1, obręb Biertułtowy) oraz na wykonanie studni chłonnej (działka nr 2281/137, k. m. 1, obręb Biertułtowy), a także na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających
z nawierzchni projektowanej oraz przebudowywanej ul. Sienkiewicza
w Radlinie oraz jej zlewni do cieku Niedobczyckiego i ziemi poprzez
ww. urządzenia.

 

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

 

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do dnia 8 sierpnia 2016 r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  28‑07‑2016 14:24:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  28‑07‑2016 14:24:13
Data ostatniej aktualizacji:
28‑07‑2016 14:32:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie