Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Strzelcy Ziemi Wodzisławskiej”

20‑04‑2023 12:06:14

W związku ze złożeniem przez Jednostkę Strzelecką 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Strzelcy Ziemi Wodzisławskiej” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2023 - 2030+"Komunikat z załącznikami

06‑04‑2023 15:03:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

23‑03‑2023 14:38:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie sportu

22‑03‑2023 14:42:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2023 roku w zakresie turystki i krajoznawstwa

22‑03‑2023 14:42:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zdania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

15‑02‑2023 12:15:51

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 roku uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty – może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

06‑02‑2023 12:14:34
Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w naborze na członków komisji konkursowych oceniających oferty na zadania publiczne z kultury, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa

Kandydatów do komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe. Zgłoszenia odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który udostępniony jest poniżej. Wystarczy wypełnić i podpisać zgłoszenie, a następnie:

  • dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
  • przesłać pocztą lub
  • przesłać jego skan na adres e-mail ngo@powiatwodzislawski.pl.

Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany  przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

Na zgłoszenia czekamy do 13 lutego.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem telefonu 32 41 20 943 lub 32 41 20 945 oraz pisząc na adres e-mail: ngo@powiatwodzislawski.pl

Zapraszamy do współpracy!

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie sportu

02‑02‑2023 09:30:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

02‑02‑2023 09:29:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

02‑02‑2023 09:28:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 89 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Jagoda Glassmann-Kędziora
email: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 45 fax: (32) 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 11:34:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie