Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

02‑02‑2023 09:28:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przedłużenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

17‑01‑2023 12:59:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

05‑01‑2023 14:01:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku

29‑11‑2022 14:21:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

21‑11‑2022 12:13:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku

13‑10‑2022 12:12:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zdania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

06‑10‑2022 14:19:37

W związku ze złożeniem przez Klub Sportowy „Forma” Wodzisław Śląski oferty na realizację zadania publicznego z zakresu sportu pn.: „Mistrzostwa Powiatu Wodzisławskiego w Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 5 października 2022 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty – może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zdania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11‑08‑2022 11:29:28

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Przy Dziupli oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Baw się razem z Dziuplą podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2022 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

22‑07‑2022 09:38:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu sportu

20‑07‑2022 13:22:24

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie NASZA ODRA SOCIOS oferty na realizację zadania publicznego z zakresu sportu pod tytułem.: „Mecz legend wodzisławskiej piłki” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 20 lipca 2022 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim dotyczące oferty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 101 Numer strony: 2  3  4  5  6  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Jagoda Glassmann-Kędziora
email: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 45 fax: (32) 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 09:11:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie