Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 22 lutego 2018 roku r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 22 lutego 2018 roku w sprawie:

  1. zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  2. zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  3. udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  4. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXIV/407/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonych za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018,
  5. ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  6. zmiany Uchwały Nr XXXV/425/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym poprzez zmianę treści jej załącznika, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,
  7. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
  8. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032,
  9. wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Lubomia dotyczącego zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów w związku z dokonana zmianą danych adresowych mieszkańców,
  10. zmiany Uchwały Nr XXXVI/434/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2018,
Plik pdf zał. nr 1
16‑02‑2018 10:00:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
362KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
16‑02‑2018 10:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 3
16‑02‑2018 09:59:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
16‑02‑2018 09:59:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
316KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
16‑02‑2018 09:59:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
16‑02‑2018 09:53:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
318KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
16‑02‑2018 09:53:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
381KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
16‑02‑2018 09:52:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
690KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
16‑02‑2018 09:52:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
16‑02‑2018 09:51:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  16‑02‑2018 09:20:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  16‑02‑2018 09:20:44
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2018 10:00:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie