Konsultacje projektów uchwał Rady Powiatu


Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchway Rady Powiatu Wodzislawskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

07‑01‑2021 11:50:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym

25‑11‑2020 12:31:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

01‑10‑2020 16:23:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo

09‑09‑2020 14:27:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego, a także z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach

21‑08‑2020 09:07:32
Dokumenty:
Plik pdf uchwała Zarządu dot. konsultacji z mieszkańcami zmian do statutu PDD.pdf
21‑08‑2020 09:09:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami - zmian do statutu PDD.pdf
21‑08‑2020 09:09:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf konsultowany projekt uchwały dot. zmiany statutu PDD.pdf
21‑08‑2020 12:34:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf stanowisko z konsultacji dot. zmian w statucie PDD.pdf
06‑10‑2020 10:41:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego, a także z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach

21‑08‑2020 09:04:14
Dokumenty:
Plik pdf uchwała Zarządu dot. konsultacji z mieszkańcami statutu PPOW.pdf
21‑08‑2020 09:06:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
120KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami - statutu PPOW.pdf
21‑08‑2020 09:06:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf konsultowany projekt uchwały dot. nadania statutu PPOW.pdf
21‑08‑2020 12:33:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf stanowisko z konsultacji dot. statutu PPOW.pdf
06‑10‑2020 10:42:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/572/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności

22‑07‑2020 13:42:09
Dokumenty:
Plik pdf uchw. ZP 606-2020 w spr. konsultacji.pdf
22‑07‑2020 13:50:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały w spr. umarzania należności.pdf
22‑07‑2020 13:50:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

30‑03‑2020 12:05:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (...)

30‑01‑2020 10:15:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

09‑01‑2020 15:29:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Beata Czajka
email: beata.czajka@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 14 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  21‑11‑2018 10:56:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lidia Berg tel.:(32) 45 39 750 fax: 32 453 97 12 , w dniu:  21‑11‑2018 10:56:51
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2021 11:54:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie