Konsultacje projektów uchwał Rady Powiatu


Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

01‑07‑2021 10:07:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

15‑04‑2021 08:54:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

18‑03‑2021 12:51:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

04‑03‑2021 12:18:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/63/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

04‑03‑2021 12:09:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego”.

22‑02‑2021 09:07:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym

25‑11‑2020 12:31:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

01‑10‑2020 16:23:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo

09‑09‑2020 14:27:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego, a także z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach

21‑08‑2020 09:07:32
Dokumenty:
Plik pdf uchwała Zarządu dot. konsultacji z mieszkańcami zmian do statutu PDD.pdf
21‑08‑2020 09:09:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami - zmian do statutu PDD.pdf
21‑08‑2020 09:09:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf konsultowany projekt uchwały dot. zmiany statutu PDD.pdf
21‑08‑2020 12:34:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf stanowisko z konsultacji dot. zmian w statucie PDD.pdf
06‑10‑2020 10:41:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Lubszczyk , w dniu:  21‑11‑2018 10:56:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lidia Berg
email: lidia.berg@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 45 39 750 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  21‑11‑2018 10:56:51
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2021 10:09:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie