Projekty uchwał wniesione pod obrady II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 17 grudnia 2018 roku


Projekty uchwał wniesione pod obrady II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 17 grudnia 2018 roku w sprawie:

 1. ustalenia ilości komisji powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków,
 2. ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 3. ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 4. ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 5. ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 6. ustalenia przedmiotu działania Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 7. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 8. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 9. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 10. powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 11. powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 12. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 13. powołania Przewodniczącego Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 14. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 15. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 16. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 17. ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 18. ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 19. ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 20. ustalenia składu osobowego Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 21. przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2019 – 2021,
 22. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Gliwice w sprawie powierzania Miastu Gliwice prowadzenia zadania publicznego, jakim  jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 23. przyjęcia deklaracji popierającej dotychczasowe działania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim czynione na rzecz poprawy jakości świadczonych usług,
 24. udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim,
 25. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Grzegorza Kamińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 26. powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
 27. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,
 28. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
 29. ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
 30. delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa,
 31. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia,
 32. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok.
Plik pdf zał. nr 1
11‑12‑2018 13:46:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 2
11‑12‑2018 13:46:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał nr 3
11‑12‑2018 13:43:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 4
11‑12‑2018 13:42:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 5
11‑12‑2018 13:42:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 6
11‑12‑2018 13:41:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 7
11‑12‑2018 13:41:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 8
11‑12‑2018 13:40:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 9
11‑12‑2018 13:40:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. nr 10
11‑12‑2018 13:39:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  11‑12‑2018 13:12:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  11‑12‑2018 13:12:07
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2018 13:47:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie